Over adopteer een schaap

De Utrechtse Heuvelrug bestond tot 150 jaar geleden voor meer dan de helft uit heide. Van oudsher werden deze heidevelden onderhouden door rondtrekkende kuddes schapen en koeien. In de twintigste eeuw is de oppervlakte heide snel afgenomen. De overgebleven heidevelden en de bosranden rondom de heidevelden behoren tot de mooiste stukken van de heuvelrug met de meest bijzondere planten en dieren. De overgebleven heidevelden groeien dicht met gras en bos als er niets aan gedaan wordt. Begrazing door een kudde met herder blijkt een zeer geschikte manier te zijn om de heide te herstellen. Ook in brede bospaden waar de kudde grazend doorheen loopt, ontstaat meer ruimte voor planten en dieren van bosranden.

 

Deze kudde met herder en zijn honden is aangesteld om het natuurbeheer op de Utrechtse Heuvelrug op een ecologische wijze aan te pakken. Schapen-begrazing vormt hiermee een natuurlijk en milieuvriendelijk alternatief voor beheersmaatregelen zoals maaien, plaggen en bemesten. De schapen zorgen voor een betere verspreiding van bloesem en zaden, die via hun vacht en hoeven op meerdere plekken op de Utrechtse Heuvelrug terechtkomen. Hierdoor neemt de diversiteit van planten en bloemen over een groter gebied toe.

 

De rondtrekkende kudde geeft ook de mogelijkheden en de onmogelijkheden aan, hoe het wild op de Utrechtse heuvelrug zich kan bewegen. Om deze dieren meer leefruimte te geven wordt getracht meer natuurgebied aan elkaar te verbinden. Ook in recreatief opzicht is een rondtrekkende schaapskudde met herder een bijzondere toevoeging aan de Utrechtse Heuvelrug. Het is een spektakel om de herder met zijn honden en kudde aan het werk te zien.

 

Deze website is mogelijk gemaakt door het Heuvelrugfonds. Deze stichting ondersteunt goede doelen en projecten op de Utrechtse Heuvelrug die hulp nodig hebben. Het Heuvelrugfonds is al vanaf het begin van de kuddes met herder in 2008 betrokken bij dit project. Vanaf 2014 ondersteunen wij de kudde van Treeker Wissel door de mogelijkheid om een schaap van deze kudde te adopteren. Help ook mee en adopteer een schaap!